556 jobs matching your search

Førstekonsulent/Rådgiver HR

Politiet, Politidirektoratet - Oslo

I tillegg skal du bistå rådgivningsteamet med administrative oppgaver innen ansvarsområdet. Vi søker etter en HR-rådgiver som skal være kontaktperson for en...

Source indeed-ml

Kontormedarbeider/ bibliotekar

Hallagerbakken skole - Oslo

Godt kjennskap til Utdanningsetatens administrative systemer Gode IKT ferdigheter God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Bibliotekfaglig kompetanse Relevant...

Source indeed-ml

Prodekan ved fakultet for helsefag, studiested Oslo

Diakonhjemmet Høgskole - Oslo

God innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester. Ivaretar strategiske, faglige og administrative lederoppgaver i...

Source indeed-ml

Medarbeider med helsefaglig bakgrunn

Aure legekontor - Norge

Variert arbeid i kombinasjon pasientrelaterte og administrative oppgaver. Uke til administrative oppgaver, men disse oppgavene må også påregnes å utføres når...

Source indeed-ml

Pedagogisk leder i SFO

SKAUN KOMMUNE - Norge

Drift og utvikling av SFO, administrative oppgaver, videreutvikle eksisterende planer og opplegg, videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med elever,...

Source indeed-ml

Office Manager / HR Assistant

TIDAL - Oslo

The position consists in taking charge of organising all the administrative activities that facilitate the smooth running of the office....

Source indeed-ml

HR-konsulent

Gyldendal Norsk Forlag - Oslo

.Rådgivning, saksbehandling og oppfølging knyttet til personaladministrasjon, HMS og annet lov- og avtaleverk .Ansvarlig for vedlikehold, utnyttelse og...

Source indeed-ml

New

Medarbeider salg.

LOST MEDIA AS - Rogaland

Du må være fleksibel til å kunne ta administrative oppgaver, og bistå filmcrewet ved behov. Du må være en selvstendig person med betydelig interesse for film og...

Source indeed-ml

Kommunikasjonsrådgiver

Universitetet i Oslo - Oslo

Beskrivelse Er du kreativ og løsningsorientert og har evne til å finne og formidle de gode historiene? Vil du bidra til å gjøre hele bredden av vår humaniora

Source indeed-ml

HR-rådgiver

Fredskorpset - Oslo

Andre administrative oppgaver må kunne påregnes. Er du opptatt av å yte god service og trives i en hektisk hverdag?...

Source indeed-ml

Kommunikasjonsrådgiver

Universitetet i Agder - Kristiansand

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må...

Source indeed-ml

Sekretær

Kippermoen ungdomsskole - Vefsn kommune

Bruke og oppdatere skolens administrative It-system. Kippermoen ungdomsskole har ledig vikariat for sekretær 100% fra ca 15.02.17 - 29.01.18 Arbeidsoppgaver....

Source indeed-ml

New

Administrasjonskonsulent med lederstøtteoppgaver

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Oslo

Du har erfaring med administrative oppgaver, rapportering og økonomioppfølging. Enhet for inntaksstøtte ble etablert 01.10.15, og har hatt sitt første hele år i...

Source indeed-ml

New

Skyteknologiingeniør

Høgskolen i Oslo og Akershus - Oslo

Veiledning og kursing av vitenskapelige og administrative ansatte innen effektiv bruk av skyteknologier. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudium i datafag...

Source indeed-ml

New

Rådgiver sakarkiv

Diakonhjemmet Sykehus - Oslo

I sakarkivet på Diakonhjemmet Sykehus, Avdeling for interne tjenester, Enhet for administrative fellestjenester, er det ledig et eller to 14 måneders vikariater...

Source indeed-ml

New

Koordinator - beredskapsutsendelser

Redd Barna - Oslo

Bidra til å forbedre og utvikle administrative systemer for beredskapsutsendelser i Redd Barna Norge i henhold til retningslinjer og endringer i Redd Barna...

Source indeed-ml

New

Teamleiar for avdeling psykisk helse og rus 100% fast

Vågsøy kommune - Sogn og Fjordane

Ein stor del av stillinga vil vere knytt til administrative oppgåver, men noko klientarbeid må påreknast. Vågsøy kommune skal slå saman tenester innan psykisk...

Source indeed-ml

Dokumentkontrollere

Jernbaneverket - Oslo

Ivareta registrering, kvalitetskontroll og oppfølging av daglig dokumentkontroll, samt statusrapportering ivareta hensiktsmessig bruk og tilpasning av...

Source indeed-ml

Formann - verksted

Scania - Kløfta

Generell datakunnskap samt organisatoriske og administrative ferdigheter. Norsk Scanias avdeling Kløfta har 34 medarbeidere fordelt på kundemottak, verksted,...

Source indeed-ml

v1.3.1@w1