9,994 jobs

New

Pedagogisk leder - Apeltun barnehage

Bergen kommune - Rådal, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Pedagogisk ledelse. Lede daglig arbeid på avdelingen, fordele ansvar og oppgaver. Arbeide med barn i små og store grupper. Arbeide for et godt foreldresamarbeid. ...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Familieveileder - Senter for familieveiledning Fyllingsdalen...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Veiledning til foreldre individuelt og i gruppe. Kvalifikasjoner. o 3 årig helse og sosial faglig utdanning kreves. o Videreutdanning innen familieterapi eller ve...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Barne- og ungdomsarbeider/assistent - Nattland oppveksttun...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Følge enkeltbarn med spesielle behov. Planlegge, og gjennomføre aktiviteter med barn. Delta i alle daglige gjøremål og oppgaver i barnehagen. Ansvar for å tilegne...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Account Manager - Ultrasound

Philips - Oslo, Oslo, NO

TBD act as a sales and equipment expert for ultrasound equipment with responsibility for sales, device presentations and user guidance for our customers in Norway. You have a prof...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Medierådgiver i fast stilling

Akershus Amtstidende AS Egenannonse - Moss, Østfold, NO

Om arbeidsgiver. Amedia Salg og Marked AS region Follo Østfold har salgsansvaret for all regional reklameomsetning samt oppfølgingsansvaret for lokal reklameomsetning i Amedia kon...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Ledige stillingar

Sogndal Kommune - Sogndal, Sogn og Fjordane, NO

Om arbeidsgiver. Sogndal kommune er og vil vera i forkant av utviklinga innan helse. og omsorg. Vi har teke i bruk nytt helse. og omsorgssenter med den fremste velferdsteknologien...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Ledige stillingar

Høyanger kommune - Hoyanger, Sogn og Fjordane, NO

Om stillingen. Biblioteksjef. 2. gongs utlysing. 100. stilling ved hovudbiblioteket i Høyanger ledig frå 01.03.18. Høyanger bibliotek består av hovudbiblioteket i Høyanger tettsta...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Byggeleiar Jølstra Kraftverk

Sunnfjord Energi AS - Førde, Sogn og Fjordane, NO

Om arbeidsgiver. SUNNFJORD ENERGI er eitt av dei største energiselskapa i Sogn og Fjordane, og 120 medarbeidarar jobbar kvar dag med utvikling og drift av samfunnskritisk infrastr...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Ergoterapeut

Naustdal kommune - Naustdal, Sogn og Fjordane, NO

Arbeidsoppgåver. Bidra aktivt i tverrfagleg rehabilitering for den enkelte brukar (ulike rehabiliteringsnivå). Kartlegging av brukar sin ADL funksjon og rehabiliteringspotensiale....

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Ledige stillingar

Førde kommune - Førde, Sogn og Fjordane, NO

Om stillingen. Ledige stillingar i Førde kommune. Lege, Fastlegeheimel, Legeteneste og rehabilitering, saksnr. 18 165. Helsefagarbeidar, 13. 18. stilling, fast mellombels, Heimete...

8 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier

St. Olavs Hospital HF - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Sykepleie til slagpasienter i akutt og subakutt fase i et tverrfaglig miljø. Slagenheten har som visjon å tilby fremragende behandling til alle pasienter med akut...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Overlege i radiologi, vikariat

St. Olavs Hospital HF - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Arbeide som radiolog innen fagfeltet gastroradiologi. Det forventes at man har kunnskaper om og interesse for hele bredden av faget. Alle modaliteter brukes. Pasi...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Seksjonsleder (kjøkken)

St. Olavs Hospital HF - Røros, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Daglig drift. Personalansvar. Planlegging og innkjøp. Økonomiansvar. Faglig ansvar. Produksjon foredling. Ta del i det daglige arbeidet, turnusarbeid. Ansvar for ...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Studiesykepleier/koordinator

St. Olavs Hospital HF - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Administrativt og koordinerende arbeid tilknyttet studien under planlegging og gjennomføring. Inklusjon og oppfølging av studiedeltakerne i den kliniske studien. ...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Psykologspesialist/Psykolog

St. Olavs Hospital HF - (Unspecified city), NO

Arbeidsoppgaver. Hovedoppgaver for stillingene er utredning, behandling og oppfølgning av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak psykoselidelser. Ved spesialpost 3 ...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Spesialpost 7

St. Olavs Hospital HF - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Miljøterapi og behandling av mennesker med alvorlige psykotiske lidelser, sammensatt problematikk og funksjonssvikt. Kvalifikasjoner. Autorisasjon som sykepleier....

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Kvalitetsleder

Sagstuen as - Hunndalen, Oppland, NO

Om arbeidsgiver. Sagstuen AS er et familieselskap som ble stiftet i 1946, og selskapet er i dag Norges eneste kombinerte balkong. og fasadeentreprenør. Vårt hovedkontor og fabrikk...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

SALGS- OG MARKEDSLEDER

Eidsiva Marked As - Hamar, Hedmark, NO

Arbeidsoppgaver. Etablere strategi for bedriftsmarkedet nasjonalt. Personalansvar for internt salgsteam samt oppfølgingsansvar for samarbeidspartnere. Legge planer og følge opp sa...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Autorisert fysioterapeut - 2 x 100% fast

Østre Toten kommune - Lena, Oppland, NO

Om arbeidsgiver. Østre Toten kommune har ca. 14 874 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Arealplanlegger

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Hamar, Hedmark, NO

Arbeidsoppgaver. Gjennom saksbehandling av arealplaner ta stilling til om kommuner og regionale statsetater har ivaretatt forholdet til skred, flom og vassdragsmiljø. Veilede komm...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

SIVILINGENIØR/INGENIØR DIGITALISERING

Eidsiva Vannkraft AS - Lillehammer, Oppland, NO

Arbeidsoppgaver. Ha ansvar for oppgradering, drift og utvikling av selskapets vedlikeholdssystem. Ha ansvar for selskapets nøkkelsystem. Følge opp og bistå ift. relevante primærsy...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Prosjektleder

Sagstuen as - Hunndalen, Oppland, NO

Arbeidsoppgaver. Gjennomføring av prosjekter med ansvar for kvalitet, økonomi og HMS. Kalkulasjons. og salgsarbeid. Teknisk rådgivning. Bidra til gode og effektive løsninger samme...

9 hours ago - Source neuvoo-global

New

Ergoterapeut

Søndre Land kommune - Hov, Oppland, NO

Om arbeidsgiver. Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden....

9 hours ago - Source neuvoo-global

v1.3.1@w1