445 jobs matching your search

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

Skipsfører med administrative tilleggsoppgaver

Jobbnorge - (Unspecified city), Finnmark, NO

Midlertidighet i stillingen fra og med 01.12.2017 til og med 30.04.2018. Kirkenes Havnevesen er en kommunal virksomhet som skal ivareta de forvaltnings. og driftsmessige oppgaver ...

14 days ago - Source neuvoo-global

Sales Administrative Norway

Cosentino S.A. - Oslo, Oslo, NO

Offer description. Mission. To process and co ordinate sales and order administration for all customers in timely and effective fashion whilst providing support to the Sales Depar...

7 days ago - Source neuvoo-global

Administrasjonssjef

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet - (Unspecified city), Vest-Agder, NO

Blant oppgavene er budsjettering og regnskapsoppfølging, personalpolitikk, utvikling av administrative rutiner og strategisk planlegging. Stillingen som administrasjonssjef er nyopprettet...

12 days ago - Source neuvoo-global

Administrativ saksbehandler

GK Rør Drammen Fylke - (Unspecified city), Buskerud, NO

Kundemottak og ordrebehandling. Fakturering. Bistå prosjekt. og serviceledere med administrative... Ivareta HR HMS oppgaver. Andre administrative oppgaver ved avdelingen og sentralt. Ønskede...

10 days ago - Source neuvoo-global

Prosjektleder

LeadPro - Unipessoal. Lda - Kristiansand, Vest-Agder, NO

Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for teknisk. administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid...

11 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis/førstelektor i bedriftsøkonomi

Høgskolen i Telemark - Porsgrunn, Telemark, NO

Administrative oppgaver er en del av arbeidsplikten for samtlige ansatte. Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt...

11 days ago - Source neuvoo-global

New

Vikariat som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver...

NOKUT - Oslo, Oslo, NO

Du må videre ha god kunnskap om lovgivning og forskrifter innenfor området høyere utdanning og fagskole, og fortrinnsvis erfaring fra arbeid med juridiske og administrative problemstillinger...

4 days ago - Source neuvoo-global

New

Seniorkonsulent / Rådgiver

Høgskolen i Telemark - Porsgrunn, Telemark, NO

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk administrative...

4 days ago - Source neuvoo-global

New

Erfaring Fra Salg Innen Tekstilbransjen?

Hamilton People - Oslo, Oslo, NO

Du styrer prosessen fra første henvendelse til ferdigstillelse. Delta i avdelingens administrative oppgaver. Bidra til å løfte Tannum i tråd med hva som behøves i markedet Ønsket erfaring...

22 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier - Myratunet - korttid 3.etg

Arendal kommune - Arendal, Aust-Agder, NO

Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv...

22 hours ago - Source neuvoo-global

New

Førsteamanuensis i pedagogikk

Jobbnorge - Stavanger, Rogaland, NO

Aktuelle oppgaver. Arbeidsoppgavene vil være forskning, veiledning på alle nivå, undervisning, oppfølging av praksis og eksamensarbeid, samt administrative oppgaver relatert til det aktuelle...

21 hours ago - Source neuvoo-global

Assistent på kurset "Regndansen – matematikk og dans"...

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

5 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag...

9 days ago - Source neuvoo-global

Daglig leder ++ Konstruksjonsingeniør - Fronta Bygg...

Madsen & Brekke - (Unspecified city), Hordaland, NO

O Ansvar for strategisk markedsarbeid og salg. o Forhandlinger og kontraktsinngåelse. o Lede og utvikle medarbeidere og organisasjon. o Videreutvikle administrative rutiner, HMS KS. system...

9 days ago - Source neuvoo-global

Realfagslærer 8.-10. trinn - Haugenstua skole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

5 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag...

7 days ago - Source neuvoo-global

Daglig leder - Fronta Bygg AS

Madsen & Brekke - (Unspecified city), Hordaland, NO

Ansvar for strategisk markedsarbeid og salg. Forhandlinger og kontraktsinngåelse. Lede og utvikle medarbeidere og organisasjon. Videreutvikle administrative rutiner, HMS KS. system...

9 days ago - Source neuvoo-global

Lederassistent Sommerskolen Oslo - Sommerskolen (EFP)

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Tilrettelegge og organisere kursstedet i samarbeid med leder før oppstart. Bistå med administrative... 4 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene...

9 days ago - Source neuvoo-global

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi

Norwegian University of Science and Technology - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Ansvar for forskning innen grunnleggende problemstillinger innenfor utviklingspsykologi. Eksamensarbeid. Forskning innenfor sitt fagområde. Administrative oppgaver. Ivareta det faglige ansvar...

10 days ago - Source neuvoo-global

Avdelingsleder for spesialavdeling - Holmen skole -...

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

5 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag...

10 days ago - Source neuvoo-global

Avdelingsleiar

Haugesunds Avis - Førde, Sogn og Fjordane, NO

Det er ønskjeleg med erfaring frå gjennomføring av dagleg drift, herunder planlegge, beslutte og evaluere innan eige ansvarsområde. Søkjer må beherske relevante fag. og administrative IKT...

11 days ago - Source neuvoo-global

Postdoctoral Fellows in statistical data modeling

Jobbnorge - Oslo, Oslo, NO

CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other... Professor Ole Andreassen, phone. 47 990 38 893, o.a.andreassen medisin.uio.no. Administrative Manager...

12 days ago - Source neuvoo-global

Postdoctoral Fellow within the research project BIODIAL

Jobbnorge - Oslo, Oslo, NO

Project description, including progress plan (max. 10 pages). CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity). Certified...

16 days ago - Source neuvoo-global

Økonomi- og administrasjonsrådgiver 100 % fast

Jobbnorge - Gjøvik, Oppland, NO

Og administrasjonsrådgiver. Arbeidsoppgaver ansvarsområder. Ansvar for institusjonens arbeid knyttet til økonomisk oppfølging og rapportering. Ansvar for administrative. og personalmessige...

14 days ago - Source neuvoo-global

Associate Professorship in Solar Physics

Jobbnorge - Oslo, Oslo, NO

Teaching and administrative activities during the duration of RoCS will be according to further... CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project...

9 days ago - Source neuvoo-global

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

v1.3.1@w1