17,904 jobs

New

Vi søker VVS-rådgiver innen gebyroppfølging

Vann- og avløpsetaten - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Kundekontakt og rådgivning per telefon, e-post og ved befaring til VVS-bransjen samt bygningseiere og bestyrere Myndighetsutøvelse, tilsyn og...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Marketing & Communications - Client Center Assistant

IBM - Oslo, Norway

IBM is currently looking for a student to support IBM Client Center Oslo (ICC Oslo). IBM Client Center is a part of a European network of centres which...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Verksbetjent ved mekanisk verksted - Trondheim fengsel

Kriminalomsorgen - Norge, Norway

Fast stilling Seksjon Drift har består av 5 ulike verksteder, gårdsdrift, kjøkken og tøylager/renhold. Seksjonen ledes av en driftssjef og en verksmester....

3 hours ago - Source indeed-ml

New

Dataanalytiker

TeleComputing - Norge, Norway

Vår avdeling Product and Service Development har ansvaret for utvikling av ny tjenestekatalog og nye tjenester. Vår visjon er at vi skal hjelpe kundene våre å...

3 hours ago - Source indeed-ml

New

Politioverbetjent ved politiets ATK-senter

Politiet, Utrykningspolitiet - Norge, Norway

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde...

4 hours ago - Source indeed-ml

New

Seksjonsleiar

Helse Nordmøre og Romsdal - Norge, Norway

Klinikk for psykisk helse og rus - Avdeling for DPS Sunnmøre - Seksjon for ambulante tenester psykisk helse Volda Vi har ledig ei 100 % fast stilling som...

4 hours ago - Source indeed-ml

New

Analytiker

Lendo - Norge, Norway

Analytiker med kommersiell teft? Lendo har spart folk for millioner av kroner i renter. Nå skal vi bli enda bedre hjelpere. Vi har masse data, mange...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Redaktør matematikk

Cappelen Damm - Norge, Norway

Kvaliteten på fremtidens læremidler i matematikk kan bli ditt ansvar! Har du tanker om hvordan du vil forbedre matematikkundervisningen i videregående skole,...

4 hours ago - Source indeed-ml

New

Barnehagelærer

Haugen barnehage - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Faglig ledelse av barnegruppa og ivaretakelse av det enkelte barn i samarbeid med pedagogisk leder, og etter delegering fra pedagogisk leder....

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Miljøterapeut

Kalbakken aktivitetssenter - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Tjenesteansvarlig i henhold til BOB modellen. Planlegging, utarbeidelse og evaluering av planer og tiltak. Oppfølging av helsefaglige...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Fagutviklingssykepleier

Langerud sykehjem - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Planlegging/medansvar for oppfølging av nyansatte, studenter og lærlinger Undervisning, opplæring og veilede øvrig ansatte Kvalitetssikring...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Avdelingssykepleier - Ellingsrudhjemmet, «Hver dag...

Ellingsrudhjemmet - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Avdelingssykepleier har ansvar for daglig drift og utvikling av avdelingen. Mål- og virksomhetsstyring med budsjett- personal og...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Konsulent

Gravferdskontor øst og vest - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Publikumsekspedering ved gravferdskontor Registrering av gravferdsopplysninger Arbeid med bestilling av begravelse, urnenedsettelse og...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Assisterende arbeidsleder

Vestre Aker kirkegård - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Arbeidsledelse Drift og vedlikehold av gravplassene Organisering og planlegging knyttet til begravelser og urnenedsettelser Rekruttering og...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Undervisningsstilling - kontaktlærer 4.trinn

Ellingsrudåsen skole - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Undervisningsstilling med kontaktlæreransvar på 4.trinn Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet. Systematisk arbeid med...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Miljøterapeut 1-årlig

Welhavensgate boliger - Oslo, Norway

Arbeidsoppgaver Praktisk bistand og opplæring eller psykisk helsearbeid etter vedtak beskrevet i brukers tiltaksplan Delta i daglig miljøarbeid Utføre og...

5 hours ago - Source indeed-ml

New

Vi søker to vernepleiere

Oppegård kommune - Kolbotn, Norway

Ved Pastor Løkens vei boliger yter vi døgnkontinuerlige tjenester til fem beboere med varierende grad av bistandsbehov. I tillegg til å hjelpe beboerne med...

3 hours ago - Source indeed-ml

New

Barnehagelærer

Betha Thorsen Kanvas-barnehage - Oslo, Norway

Vi søker en faglig dyktig barnehagelærer til spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i vår barnehage med 50% menn og mer enn 50% barnehagelærere. Betha...

3 hours ago - Source indeed-ml

New

Lørdagshjelp

Lindex - Brumunddal, Norway

Vil du arbeide med mote og ønsker en karriere i et internasjonalt moteforetak? Er du en selvstendig og selvgående person som får ting til å skje? Brenner du...

2 hours ago - Source indeed-ml

New

Prosjektmedarbeider

Universitetet i Oslo - Oslo, Norway

Prosjektmedarbeider – Prosjekt for kompetanseheving for forskningsdata ved UiO Halv stilling, i 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Er du...

3 hours ago - Source indeed-ml

New

Informasjonssikkerhetsrådgiver

Politiet, Sikkerhet - Oslo, Norway

Politiet er inne i en fase med omfattende digitalisering og omstilling hvor informasjonsteknologi spiller en sentral rolle. For å bidra til å beskytte og...

4 hours ago - Source indeed-ml

New

Vikariat som Politibetjent 3/2/1

Politiet, FEE-Administrativ støttestab - Oslo, Norway

Oslo politidistrikts nye organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består...

4 hours ago - Source indeed-ml

New

Mannlig fagarbeider/elevassistent

Asker videregående skole - Bærum kommune, Norway

Er du en raus og empatisk mann? Da er du kanskje personen vi søker til våre elever på tilrettelagtavdelingen Asker videregående skole har en ledig stilling...

4 hours ago - Source indeed-ml

v1.3.1@w1